Kids&Us Malgrat de Mar

100% aprovats a l'examen Trinity College London

Publicat 21/07/2021 per KIDS&US MALGRAT

Què és el Trinity London College?

Trinity College London és un organisme amb renom mundial que porta 77 anys acreditant el nivell d’anglès de les persones que es presenten als seus exàmens. Aprovar un examen de Trinity comporta rebre un certificat oficial que et permet acreditar que tens un nivell determinat segons marca el Marc Comú Europeu de referència per a les llengües. 

Els exàmens del Trinity

El Trinity College avalua amb els seus exàmens “GESE “ únicament la competència oral de la llengua anglesa, i per aquest motiu el triem com a examen oficial, perquè a Kids&Us es treballa únicament l’anglès oral des de Mousy fins a Ben&Brenda; nivell on es comença la lectoescriptura.

Els exàmens dels nivells 1,2,3 i 4 de Trinity duren un temps curt; d’entre 5 i 10 minuts segons el nivell. Tots ells comporten mantenir una conversa amb l’examinador/a sobre uns temes determinats. Els examinadors fan servir material visual per ajudar-los a respondre o parlar dels temes, sobretot en els nivells 1, 2 i 3. El nivell 4 inclou conversa i presentació d’un tema escollit per l’alumne.

Els alumnes d’aquest curs 2020-21 s’han examinat durant aquest mes de juliol i estem molt contents amb els resultats: 100% aprovats! Congratulations!

Compartiu-ho >